படி

இந்நாட்டில் முதன்முறையாக கறுவாச் செய்கை அபிவிருத்திக்காக புதிய திணைக்களம்

அதன் பிரதான அலுவலகத்தை காலி கரந்தெனியவில் ஜனாதிபதி திறந்து...

Read More

50,000 குறைந்த வருமானம் பெறும் குடும்பங்களுக்கு வீட்டு உரிமைகளை வழங்கும் “ரன்தொர உறுமய” திட்டம் ஆரம்பம்

கொழும்பு மாவட்டத்தில் 31 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில்...

Read More

நாட்டில் புதிய பொருளாதார, அரசியலமைப்பைக் கட்டியெழுப்ப மகா சங்கத்தினரின் வழிகாட்டல் முக்கியமானது

அமரபுர நிகாய ஆரியவன்ச சத்தம்ம பீடத்தின் 44 ஆவது உபசம்பதா...

Read More

வீடியோக்கள்

நான் பிரபலமாக வேண்டும் என்ற பொறுப்பை ஏற்கவில்லை. - ஜனாதிபதி ரணில்

United National Party On A Proud Journey