படி

இந்து சமுத்திரத்திற்குள் நாட்டின் பொருளாதாரத் திட்டங்களுக்குப் பாதிப்பு ஏற்பட இடமளியோம்

இலங்கை கடல் பிராந்தியம் மற்றும் இந்து சமுத்திரப் பிராந்தியத்தைப்...

Read More

தாய்லாந்துக் குழுவின் நிதி அன்பளிப்பை “கண்ணீரைத் துடைப்போம்” திட்டத்துக்கு பயன்படுத்துமாறு ஜனாதிபதி பணிப்பு

கொழும்பு கங்காராம விகாராதிபதி கலாநிதி வண. கிரிந்தே அஸ்ஸஜி...

Read More

இலங்கையில் பொருளாதார உரிமைகள் மீறப்படும் எந்தவொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அதற்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளத் தயார்

வலய – உலகளாவிய பிரச்சினைகளின் போது ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு...

Read More

வீடியோக்கள்

நான் பிரபலமாக வேண்டும் என்ற பொறுப்பை ஏற்கவில்லை. - ஜனாதிபதி ரணில்

United National Party On A Proud Journey